senyalitzar amb balises 

Altres

Abalisar és la forma verbal que correspon a senyalitzar amb balises. El GDLC en dóna la definició següent:

v tr Senyalar amb balises per orientar els navegants, els aviadors, els conductors, etc., o advertir-los d’un perill.

Bibliografia

GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS