getocització 

Ciències de la vida i la salut

El mot català gueto, tal com es pot veure al GDLC, és un manlleu adaptat del mot italià ghetto:

[de l’it. ghetto, íd., i aquest, del venecià gheto, nom d’una foneria situada en una petita illa de Venècia, on al s. XVI foren confinats els jueus]
 m 1 HIST Barri habitat per jueus.
2 SOCIOL Sector social, delimitat geogràficament, on la majoria de la població té unes característiques pròpies i diferenciades que fan que sigui segregada de la resta de la societat.

Encara que els diccionaris no els recullen, és possible crear el verb guetitzar i, a partir d’aquí, el deverbal guetització (‘convertir en gueto’). Aquest és el mot que trobem en el context de la consulta, amb una grafia poc habitual procedent de l’anglès ghettosization (que trobem documentat a Internet molt poques vegades). La forma anglesa més habitual, formada a partir del mot anglès ghetto, és ghettoization o ghettoisation. Per influència de l’anglès, alguns autors catalans o castellans usen aquestes formes amb grafia incorrecta (geto, enlloc de gueto, per exemple) i amb manteniment de la -o final de gueto en els derivats. Però les formes més abundants a Internet, tant per al català com per al castellà, fan caure la -o de gueto i adjunten a l’arrel guet- el sufix verbal -itzar: guetitzar i guetització (i guetizar i guetización per al castellà).

Context

Les activitats en les quals intervenien les dones com a autònomes podien o no concentrar-se en algunes professions, segons els països i potser ciutats. Així, mentre que a Estats Units s’ha observat una getocització guetització del les dones en certs oficis (Kwolek-Fowland, 1998), a les ciutats franceses de Lille i Tourcoing, Londres o Barcelona, les negociants autònomes presentaven una prou àmplia varietat professional i també diferents nivells de negoci. 

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS