única i exclusivament 

Altres

La solució més correcta és únicament i exclusivament, tal com es pot consultar al CUB, en el criteri que fa referència a la "Coordinació d’adverbis acabats en -ment".

Context

L’avaluació de l’assignatura es basa única únicament i exclusivament en l’avaluació continuada.

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS