sigut 

Altres

El participi sigut és correcte en català, tant en textos orals com en textos escrits, com es pot veure a l’entrada corresponent del verb ésser del DIEC:

Ara bé, sí que és cert que en registres formals, sobretot escrits, és més usual utilitzar el participi estat. Això mateix és el que es recomana per als textos de formals de la Universitat de Barcelona, tal com es pot consultar al criteri corresponent del CUB.

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

DIEC: Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat> [Consulta: 1 de setembre de 2007].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS