digue'm 

Altres

A la Gramàtica catalana de 1956 de Fabra (pàg. 63) la forma digue’m està recollida però es considera que "s’ha d’evitar".

D’altra banda, anys més tard, J. Ruaix diu que en estil culte és preferible de mantenir la forma verbal íntegra (digues-me) però que en altres casos és tolerable.

Així, sembla que en registres orals i informals (com determinades cançons) la forma digue’m pot ser utilitzada sense problemes.

Bibliografia

Fabra P., Gramàtica catalana, 1956.

Ruaix J., El català /2.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS