en / a zones industrialitzades 

Gramàtica

Segons la normativa, tant la preposició a com la preposició en indiquen ’l’indret on és o s’esdevé alguna cosa’. La diferència és que la preposició a acompanya especialment noms geogràfics o complements precedits d’un article definit.

Així doncs, en el cas concret de la consulta, es recomana utilitzar la preposició en: Epidemiologia del virus de l’hepatitis E en zones industrialitzades, atès que el complement és indeterminat, sense cap determinant.

Context

Epidemiologia del virus de l’hepatitis E en zones industrialitzades.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS