apostrofació de les fórmules químiques 

Estil i convencions

Segons els criteris lingüístics de la UB, que també segueix la nova gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans (encara no publicada oficialment), cal:

1. No apostrofar davant dels símbols: el HDI, el α-aspartil, el AgCL, el NH3.

2. Apostrofar davant del número 1 o del número 11: l’1-cloropropà.

Trobareu aquests criteris al CUB, a l’apartat sobre l’apostrofació.  

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS