metalgráfica 

Altres

La forma catana correcta és metal·logràfica. El GDLC recull aquest adjectiu com a relatiu o pertanyent a la metal·lografia («ciència que estudia la constitució i l’estructura dels metalls i llurs aliatges»). Ara bé, tot i que els diccionaris no ho recullen, aquest adjectiu també es fa servir per referir-se a la indústria que treballa amb metalls i aliatges, com es pot veure en documents com ara:

RESOLUCIÓ TRI/3212/2005, de 13 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria metal·logràfica de Catalunya per als anys 2005 i 2006 (codi de conveni núm. 7900285).

En castellà la forma més usada, tot i que no està recollida als diccionaris, és metalgráfica.

Context

Villar, en el seu estudi sobre l’empresa metalgráfica metal·logràfica Hijos de Gerardo Bertrán de Barcelona ha trobat percentatges entorn del 50 % l’any 1930 i més elevat el 1940.

Bibliografia

GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm> [Consulta: 1 setembre 2007].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS