capitalisme concurrencial o concurrent 

Dret i ciències socials

L’adjectiu concurrencial, que no recull cap diccionari català o castellà consultat, s’ha de suposar que és un derivat del substantiu concurrència, ja que el capitalisme concurrencial és sinònim de capitalisme de lliure concurrència o de capitalisme de lliure competència (termes que s’oposen al capitalisme monopolista).

L’expressió capitalisme concurrent, tot i que sembla que podria tenir sentit, està molt poc documentada per a qualsevol llengua consultada (català, castellà, anglès o francès). L’expressió capitalisme concurrencial està bastant documentada en castellà (166 ocurrències) i molt poc documentada en anglès (concurrential capitalism). Ara bé, les formes castellanes més documentades són capitalismo de libre concurrencia (416 occ.) i capitalismo de libre competencia (1400 occ.). Per al català hi ha poques ocurrències de qualsevol d’aquestes formes.

Des d’un punt de vista estrictament lingüístic, totes aquestes formes són possibles i correctes, però semblen preferibles les més descriptives (que també són les més entenedores): capitalisme de lliure competència o capitalisme de lliure concurrència.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS