pacient hipoperfós? 

Ciències de la vida i la salut

La forma adjectival hipoperfós és possible si partim d’un suposat verb hipoperfondre, format per prefixació del verb perfondre. El verb perfondre s’ha documentat amb el sentit de «practicar una perfusió». En aquest cas, un pacient a qui s’ha practicat una perfusió es podria dir que és un pacient perfós. Però es pot practicar una hipoperfusió? Segons el DEMCAT, un dels dos significats d’hipoperfusió sembla que acceptaria una construcció d’aquest tipus:

hipoperfusió:  Disminució del flux sanguini en un òrgan o en una part.

hipoperfusió:  Disminució del cabal d’una perfusió.

El primer significat no pressuposa un verb hipoperfondre i, per tant, seria preferible parlar d’un pacient que presenta hipoperfusió o d’un pacient amb hipoperfusió.  En el segon cas, en canvi, es podria entendre que hi ha un agent que fa l’acció d’hipoperfondre i, per tant, el resultat podria ser un pacient hipoperfós. En tot cas, el segon significat també admetria la construcció pacient amb hipoperfusió o una expressió equivalent. Així, doncs, si no podem saber del cert a què es refereix el text, més val optar per una expressió del tipus pacient amb hipoperfusió.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS