aproximació mínim quadràtica 

Matemàtiques

L’expressió mínim-quadràtica, que és un calc de l’anglès least-square, és anòmala des d’un punt de vista lingüístic, ja que l’adjectiu mínim no s’utilitza com a forma prefixada ni s’ha trobat la possible forma prefixada minimo- en cap obra lexicogràfica ni per al català ni per al castellà. Per tant, sembla preferible evitar aquest tipus de construcció i usar el sintagma nominal mínims quadrats (o mínim quadrat, segons el context) que és la forma documentada en obres com la Gran Enciclopèdia Catalana o el Cercaterm.

En el context de la consulta proposem l’ús de l’expressió aproximació per mínims quadrats, que és la fórmula que trobem més usada a Internet, tant per al català com per al castellà (aproximación por mínimos cuadrados). Però caldria verificar si el terme recollit a l’Enciclopèdia amb la forma mètode dels mínims quadrats no podria fer referència al mateix concepte. 

Context

4.1 Aproximació mínim quadràtica per mínims quadrats. Sistemes ortogonals. Integració gaussiana i aplicacions

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS