pus franc? 

Ciències de la vida i la salut

Segons el Merriam-webster, l’adjectiu anglès frank, en medicina, significa:

clinically evident and unmistakable <frank pus>

El Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina recull l’adjectiu castellà franco:

franco, -ca [ingl. frank]

1  adj. Aplicado a una enfermedad o a sus manifestaciones: que se muestra de forma patente, clara, sin lugar a dudas.

En francès, el Termium també recull l’expressió pus franc com a equivalent de l’anglès frank pus.

En català, no s’ha trobat cap diccionari que reculli l’adjectiu franc amb aquest sentit mèdic. Tampoc no es troba gaire documentada l’expressió pus franc en textos especialitzats de medicina (només apareix en alguna tesi doctoral). Malgrat tot, si altres llengües properes, com el castellà i el francès, usen aquesta expressió, no sembla que el català n’hagi de ser l’excepció.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS