encara hi ets/estàs a temps? 

Gramàtica

La fórmula correcta és amb el verb ser (ser-hi a temps). Dins l’entrada temps del DIEC, s’hi inclouen dos exemples:

m. [LC] Espai de temps destinat a fer alguna cosa, en què és oportú de fer-la, etc. No he estat a temps a deturar-lo. Si no correu no hi sereu a temps

Cal tenir en compte que el participi del verb ser és estat (i, segons el dialecte, sigut o set), i que aquest participi coincideix amb el participi del verb estar

Segons el context també seria possible una expressió com ara No estarà a temps (sense el locatiu hi) si entenem que hi ha elidit algun element que normalment va introduït pel verb estar, com ara acabat (L’obra no estarà acabada a temps > No estarà a temps).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS