encreuament prova? 

Ciències de la vida i la salut

El terme encreuament prova no està recollit en cap diccionari de referència en català, però és la forma paral·lela al terme anglès test cross o testcross

Hi ha un altre terme relacionat amb aquest que està molt més documentat en diccionaris i en textos especialitzats, i que és l’encreuament retrògrad o retroencreuament. Aquest terme correspon a l’anglès backcross, però sovint es troba utilitzat com si es tractés de l’encreuament prova. Val a dir que l’encreuament prova és un tipus de retroencreuament, però no tots els retroencreuaments són encreuaments prova, com s’explica a Difference Between.com.

Sorprèn que en la documentació trobada en català i en castellà s’acostumi a tractar els termes encreuament prova (cruzamiento prueba), encreuament retrògrad (cruzamiento retrógrado) o retroencreuament (retrocruzamiento o retrocruce) de manera indistinta o clarament com a sinònims. (En molt pocs casos es fa la distinció, com en BiologíaSur.) Per aquesta raó s’ha fet una consulta a especialistes de la UB, que han confirmat que es tracta de dos conceptes diferents, que es poden definir de la manera següent:

 
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS