joc escalar? 

Altres

En geografia s’usen els termes sinònims (o parcialment sinònims) joc d’escales o joc escalar per referir-se a l’articulació del territori a diferents nivells (escala local, escala regional, escala estatal, etc.). En la documentació en castellà apareix algun cop la denominació juego escalar, però és més abundant la denominació juego de escalas. En català, s’usa principalment la denominació joc d’escales, que podem trobar en textos com ara el llibre Les qüestions socialment vives i l’ensenyament de les ciències socials.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS