lisozim o lisozima? 

Ciències de la vida i la salut

El terme lisozim és un compost format per liso-, del grec lýsis ‘dissolució’, i una forma abreujada del mot enzim, tal com s’explica al Diccionari Oxford). Per tant, ha de ser lisozim, i no pas lisozima. El terme es documenta al Cercaterm i a altres obres.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS