professor no doctor o professor no-doctor? 

Altres

D’acord amb la normativa actual, la partícula no- actua com a prefix (i per tant, va unida al nom o adjectiu que modifica mitjançant un guionet) només quan hi ha un grau suficient de lexicalització, com ara en no-metall, no-res, no-violència. En aquests casos, justament a causa d’aquesta lexicalització, el conjunt té un significat diferent del que resulta de la suma dels seus components. Així, per exemple, la no-violència no és únicament l’absència de violència, sinó l’«actitud que, sense renunciar a l’ús de la força, refusa d’emprar la violència i de tornar mal per mal», tal com el trobem definit al DIEC. 

En el cas dels professors no doctors no sembla que es donin les condicions per poder considerar la partícula no com un prefix. De fet, els professors no doctors són justament el contrari dels professors doctors; per tant, el no actua aquí com un simple adverbi de negació. Dit d’una altra manera, els professors no doctors vol dir exactament els professors que no són doctors.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS