vist i plau o vistiplau? 

Altres

S’usa una forma o l’altra d’acord amb el que s’exposa en el criteri vist i plau i vistiplau del CUB. La noves normes ortogràfiques no alteren aquest criteri.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS