hatchery? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb la Viquipèdia en anglès, hatchery és el nom que rep una instal·lació destinada a fer que els ous eclosionin en unes condicions artificials. És una instal·lació relacionada amb la cria d’aviram i amb la piscicultura. En català, d’acord amb la mateixa Viquipèdia, s’anomena eclosionadora.

No obstant això, el terme eclosionadora apareix al Cercaterm com a equivalent de l’anglès hatcher (no pas hatchery). Segons la informació trobada al mateix Cercaterm i a altres fonts, com ara el Termium, hatcher fa referència a un aparell o part d’una incubadora destinat a la desclosa dels ous. Tant el Termium com el Cercaterm recullen l’equivalent francès éclosoir i el castellà nacedero.

En canvi, segons el Termium, hatchery fa referència a un establiment destinat a aquesta operació. L’equivalent castellà per a hatchery que facilita el Termium és establecimiento de incubación, que és un terme extret del Codi zoosanitari internacional. Aquests dos fragments mostren la correspondència de hatchery i establecimiento de incubación dins del Codi per a cadascuna d’aquestes llengües:

The area adjacent to the hatchery buildings should be surrounded by a security fence and a gateway to control all traffic.

El área circunvecina del establecimiento de incubación deberá estar cercada por una valla de seguridad con una puerta para controlar todas las entradas y salidas.  

Això, però, fa referència al codi terrestre. Pel que fa al codi aquàtic no s’han trobat ocurrències de hatchery, però al Termium consta la correspondència següent: 

 Al Cercaterm hi ha una fitxa sense codi de procedència amb la informació següent:

Instal·lació on es mantenen i crien, per a l’explotació o amb finalitats de repoblació, diversos animals aquàtics d’interès comercial, com ara mol·luscs, peixos i crustacis.

Cal tenir present l’entrada fish hatchery de la Viquipèdia, on es pot veure clarament que hatchery fa referència a les instal·lacions destinades a les primeres etapes del desenvolupament dels peixos. En canvi, la idea de viver sembla que és més general i s’aplica a qualsevol instal·lació on es crien els peixos independentment de l’edat o fase de desenvolupament. A l’entrada piscicultura de la GEC veiem que es distingeixen clarament diferents fases, però no s’explica el nom que reben les instal·lacions usades en cada cas:

Actualment és practicada sobretot amb espècies d’aigua dolça, però de vegades també té lloc amb espècies marines (gàdids i peixos plans) en maresmes i aiguamolls salabrosos, sense intencions comercials. Quan els progenitors estan a punt per a la fresa, hom els captura per tal que facin la posta en recipients adequats perquè el semen dels mascles fecundi la major quantitat possible d’òvuls (fecundació artificial). Els ous són mantinguts aleshores en recipients, on són creades les condicions més favorables per a llur desenvolupament (circulació de l’aigua a temperatura i oxigenació adequades, irradiació per mitjà de raigs ultraviolats a fi d’evitar les infeccions microbianes, etc). Quan després de la desclosa els alevins ja han consumit les reserves que els restaven al sac vitel·lí, hom els alimenta amb plàncton afegit abundantment a l’aigua. Posteriorment hom els deixa lliures per tal de repoblar els rius o la mar, o bé són alimentats amb pinsos, fins que atenyen dimensions comercialitzables.

Amb les informacions recollides fins aquí sembla que hatchery correspon a les instal·lacions destinades a la fecundació, desenvolupament dels ous i potser alimentació dels alevins. També és possible, però, que tot això depengui de l’espècie que s’està criant i de molts altres factors, tal com s’indica dins l’article de fish hatchery:

Hatchery designs are highly flexible and are tailored to the requirements of site, species produced, geographic location, funding and personal preferences.[7] Many hatchery facilities are small and coupled to larger on-growing operations, whilst others may produce juveniles solely for sale. Very small-scale hatcheries are often utilized in subsistence farming to supply families or communities particularly in south-east Asia.[3] A small-scale hatchery unit consists of larval rearing tanks, filters, live food production tanks and a flow through water supply.[3] A generalized commercial scale hatchery would contain a broodstock holding and spawning area, feed culture facility, larval culture area, juvenile culture area, pump facilities, laboratory, quarantine area, and offices and bathrooms.

En castellà, trobem denominacions per als diversos tancs o recipients, però no per al conjunt d’instal·lacions corresponents a hatchery. Veg. per exemple, Brieva de Cameros (batería de alevinaje, tanques de engorde, etc.).

Així, doncs, com que no disposem d’informació més concreta sobre altres possibles denominacions més restrictives, la denominació viver pot ser, per defecte, la millor proposta per traduir fish hatchery en molts contextos.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS