desapego 

Filosofia

Segons el context, les expressions catalanes equivalents a desapego, tal com es proposa al Diccionari castellà-català, poden ser:

1 (a una persona) allunyament; desafecció f; desamor.
2 (al dinero, a los estudios) desinterès; indiferència f; despreniment. Desapego a su trabajo, desinterès pel seu treball.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS