circuits basats en Switch-Capacitors? 

Física

L’expressió anglesa switch-capacitor no es troba gaire documentada, però tot fa pensar que es refereix al mateix que switched capacitor, que està molt documentada.  D’acord amb la Viquipèdia, aquest terme anglès correspon al francès circuit à capacités commutées ou circuit SC. Segons els diccionaris en anglès, un capacitor és un «device that is used to store electrical energy» (Merriam Webster) i en francès, una capacité és una «enceinte pouvant emmagasiner un volume relativement faible de fluide (signal) en un point particulier dans un circuit de commande pneumatique» (GDT). 

En català i en castellà trobem sovint l’expressió circuits de capacitat commutada i circuitos de capacidad conmutada, respectivament. Però cap diccionari recull per a capacitat (o per a capacidad) un significat similar al que trobem per a l’anglès capacitor o per al francès capacité. Sí que trobem, en canvi, capacitància amb la definició següent: 

capacitància: Element d’un circuit caracteritzat pel fet que la diferència de potencial entre els seus extrems és proporcional a la càrrega emmagatzemada.(GEC)

Tenint en compte que, segons una fitxa recollida al Cercaterm, el terme anglès switched capacitance és un sinònim de switched capacitor, podríem pensar que el terme català equivalent hauria de ser capacitàncies commutades, però aquesta expressió no es documenta ni en català ni en castellà.

D’acord amb algunes fonts consultades, sembla que capacitor es fa equivaldre al català (o castellà) condensador. En aquest cas sí que es documenten força ocurrències de l’expressió castellana condensadores conmutados. Entre els resultats obtinguts, és especialment rellevant el que es diu en la fitxa switched reactors or capacitors de Proz.com, on s’exposa la tendència a confondre els noms dels components electrònics amb els fenòmens físics que produeixen. Això explica, probablement, per què s’usa la denominació capacitat o capacitància en lloc de condensador.També trobem alguns resultats per a l’expressió catalana condensadors commutats, entre els quals cal destacar el del tesaurus de la Biblioteca de Catalunya, on apareixen les expressions circuits de capacitats commutades i circuits de condensadors commutats com a sinònimes, tot i que es dona preferència a la primera. 

Així, doncs, es pot concloure que, per evitar l’ús de l’anglicisme switch-capacitors en l’expressió circuits basats en switch-capacitors, podem optar per la fórmula més documentada, que seria circuits de capacitats commutades, o bé per la més precisa conceptualment, que seria circuits de condensadors commutats

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS