genitiu saxó en els textos acadèmics? 

Sociologia

Es pot usar el genitiu saxó en textos acadèmics. Ara bé, en el cas de l’expressió «it results in changes in actors’ positions», seria preferible dir «it results in changes in the actors’ positions».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS