estat de l'art 

Altres

L’expressió estat de l’art és un calc no acceptat de l’anglès state of the art. Se sol traduir per estat de la qüestió, que és la solució adoptada pel Consell Supervisor del Termcat. En alguns contextos, però, aquesta traducció no acaba de funcionar, i semblaria preferible optar per altres solucions com ara grau de desenvolupament, situació actual, etc. Per exemple, en el context «Descripció de l’estat de l’art dels biomaterials actuals» s’ha optat per la solució, «Desenvolupament dels biomaterials en l’actualitat».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS