chief digital officer (CDO)? 

Altres

El chief digital officer o CDO és la denominació d’un nou perfil professional relacionat amb la digitalització estatègica de l’empresa. Encara que el text estigui escrit en una altra llengua, és molt habitual usar la denominació anglesa i, molt especialment, la sigla. Hi ha però alguns intents de traduir o adaptar el nom anglès a altres llengües:

En català hi ha poques dades com per saber quines són les denominacions que predominen.

De les denominacions documentades en castellà, la de director de estrategia digital és la més similar a la forma proposada al GDT per al francès. A més, presenta l’avantatge que és una denominació força descriptiva i no gaire llarga. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS