expoliació, expoliats, incautats 

Altres

La grafia de la paraula espoliació i de tota la família (espoliar, espoliats, etc.) és amb s i no amb x, perquè ve del llatí spoliare, ‘despullar’.

Quant a incautar, l’equivalent correcte en català podria ser confiscar.

Context

Fons bibliogràfics expoliats espoliats o incautats confiscats durant la guerra.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS