piecero de la cama? 

Altres

La part del llit on van els peus, oposada al capçal, se sol anomenar els peus del llit (tal com recull el DIEC o el DCVB). El DNV recull també la denominació peura per referir-se a la mateixa part del llit.

Si es tracta de la barana que pot anar als peus del llit, i que s’oposa a la barana del capçal o la capçalera, els diccionaris no recullen cap nom específic. En els textos trobats a Internet s’hi refereixen principalment amb la denominació peuer, però també peu de llit.

En castellà, la denominació piecero tampoc no es troba documentada en el DRAE, però apareix en alguns textos per referir-se a la barana dels peus del llit. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS