hemoreològic o hemorreològic? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb la nova ortografia, la forma correcta és hemorreològic, amb doble erra. La raó és que aquest mot és un compost format per hemo- (’sang’), -reo- (’corrent’) i -logia (o la forma adjectiva -lògic). El formant -reo és un dels que s’escriuen amb rr quan apareix a l’interior d’un mot, precedit de vocal, tal com es desprèn del text de la nova ortografia:

 a) En la grafia dels sons ròtics: es passa a escriure rr darrere dels prefixos a- privatiu (arrítmia) i cor-(variant de con-; correferent); en el mot erradicar i derivats, i en els compostos amb els radicals raqui(o)-, reo-, rin(o)-, rinco-, riz(o)- i rodo- (cefalorraquidi, batirreòmetre, otorrinolaringòleg, catarrí, ornitorrinc, micorriza, cinorròdon) i amb les terminacions -ràfia i -rexi (neurorràfia, metrorrexi).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS