bombes impulso-aspiratives per al retorn venós? 

Ciències de la vida i la salut

El cor i altres músculs de les extremitats que fan possible el retorn venós (és a dir, el retorn de la sang cap al cor a través de les venes) actuen com bombes que, mitjançant moviments de contracció i relaxació, aspiren sang i l’empenyen. En anglès, es documenta el terme impulse-aspiration pump, que és el que explica el calc bomba impulso-aspirativa en català i en castellà. En català, però, ja disposem d’una denominació per a aquest tipus de bombes, i la denominació és prou antiga com perquè aparegui al DCVB:

bomba: [...] II. || 1. Màquina per elevar l’aigua o altre fluid i per empènyer-lo en una direcció determinada. Bomba aspirant: aquella que eleva el líquid per combinació amb la pressió atmosfèrica. Bomba impel·lent: la que eleva l’aigua per impulsió del pla mateix on és la màquina. Bomba aspirant-impel·lent: bomba que treu l’aigua de profunditat per aspiració i després l’empeny amb força.

Al DIEC s’esmenten com a exemples dos dels tres tipus de bombes:

aspirant: 1. adjectiu Que aspira. Bomba aspirant.

impel·lent: adj. [LC] Que impel·leix. Una bomba impel·lent.

Finalment, al DEMCAT, dins l’entrada cor, es diu que és un:

Òrgan central i motor de l’aparell circulatori. En l’home, és una víscera buida, situada en el mediastí, que fa les funcions d’una bomba aspirant i impel·lent, que atreu a les seves cavitats la sang que circula per les venes i la impulsa, mitjançant les artèries aorta i pulmonar, a tota la xarxa capil·lar.[...]

Arribats a aquest punt, l’únic dubte que se’ns presenta és sobre la manera d’expressar la doble funció aspirant i impel·lent: amb la coordinació dels dos elements o amb un guionet. D’acord amb la nova normativa, aquest cas és similar al dels sintagmes formats per dos noms juxtaposats que complementen un altre nom, com relació causa-efecte, xarxa client-servidor. En aquests casos, però, el sintagma es manté invariable (xarxes client-servidor), cosa que no passa amb bombes aspirants-impel·lents. Malgrat la similitud entre les dues estructures, la diferència en la concordança de nombre determina, segons la normativa, que pugui dur guionet o no. 

El fet, però, que el terme bomba aspirant-impel·lent estigui recollit al DCVB fa pensar que la denominació sense conjunció és antiga. A més, el plural bombes aspirants i impel·lents és ambigu (podria referir-se a dos tipus de bombes: les aspirants i les impel·lents), mentre que una denominació com bombes aspirants-impel·lents deixa clar que es tracta d’un sol tipus de bombes amb funció doble. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS