rectification ratio? 

Física

El terme rectification ratio (o efficiency of rectification) fa referència al càlcul del rendiment d’un rectificador (dispositiu que converteix corrent altern en continu).

En castellà es documenten diverses denominacions per referir-se a aquest concepte: rendimiento de rectificación, eficiència de rectificación, relación de rectificación, razón de rectificación, etc. En català hi ha menys documentació i moltes d’aquestes propostes no estan recollides en cap text. 

Atesa la poca informació recollida, el més prudent és mantenir una denominació catalana que no s’aparti gaire de l’anglesa, de manera que, si més no, permeti identificar el concepte fàcilment. Si en el text original apareix la denominació anglesa rectification ratio, la denominació catalana més recomanable és ràtio de rectificació, ja que ràtio i rectificació tenen significats, recollits en el mateix DIEC, compatibles amb el que es vol expressar aquí.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS