discs, discos 

Gramàtica

A la Universitat de Barcelona es recomana fer el plural de disc amb -os: discos, tal com es pot veure al criteri «Plurals de paraules acabades en -sc, -st i -xt» del CUB.

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS