en base a 

Gramàtica

La locució en base a no es troba recollida a cap document normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans (diccionari, gramàtica, etc.) i la majoria d’autors l’han considerada sempre un castellanisme —tret de Josep Ruaix, que, en el seu Diccionari auxiliar (1996), creu que s’hauria d’acceptar atès que és molt utilitzada.

Les expressions recomanades en lloc d’aquesta són basant-se en, d’acord amb, sobre la base de, tenint en compte.

Context

Acabareu de definir i concretar el tema del projecte en base als basant-vos en els vostres coneixements. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS