portar, dur 

Lingüística

Portar i dur són sinònims i, per tant, en principi es poden utilitzar indistintament. Dit això, es poden fer alguns matisos:

1. L’ús de l’un o l’altre depèn de les zones geogràfiques. Per exemple, portar és més freqüent a Barcelona, mentre que dur és més freqüent a Tortosa.

2. Un verb guanya en ús respecte l’altre. Cada vegada més, portar s’utilitza més freqüentement que dur.

3. En el cas de la zona central, portar és utilitzat més en registres informals i dur en registres més formals.

4. En les formes d’imperatiu és més freqüent l’ús de portar que de dur.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS