escriptoral? 

Història

L’adjectiu derivat d’escriptura és escriptural, i no pas escriptoral, tal com es pot veure al DIEC.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS