historització? 

Història

Historització és un derivat d’historitzar, format sobre la base nominal història i que, previsiblement, denota el procés de descriure alguna cosa des d’una perspectiva històrica, a diferència d’historiar, que vol dir «contar, escriure, la història (d’algú, de quelcom)». Així, tenim un derivat historiar, ja definit als diccionaris, i un nou derivat historitzar que s’ha creat per una necessitat denotativa nova: no es tracta d’escriure la història d’una cosa, sinó de convertir una cosa en història o de fer que una cosa que no té història en tingui. En el llibre L’Estat del medi ambient a Catalunya trobem un bon exemple d’ús d’historitzar: «S’ha dit que els paisatges actuals són l’expressió no tan sols de la història natural d’un territori, sinó també de la seva història social. González de Molina (1993) explicita que, per obtenir una comprensió ajustada de l’estructura i funcionament dels sistemes, s’ha d’ecologitzar la història i historitzar l’ecologia». 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS