dinastia Júlio-Clàudia o julioclàudia? 

Història

A la Gran Enciclopèdia Catalana, la forma documentada és dinastia julioclàudia, com es pot veure dins els articles Venus i Roma. En alguna altra obra consultable en el mateix portal d’Enciclopèdia.cat, però, també trobem la forma dinastia júlio-clàudia. D’acord amb les normativa sobre els noms compostos formats a la manera culta, la forma preferent és dinastia julioclàudia. En tant que es tracta de formes adjectives no és adequat escriure cap dels elements amb majúscula inicial; probablement és per influència de l’anglès (Julio-Claudian dynasty) que algun cop es troba escrit de manera similar. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS