espaguetificació o espaguetització? 

Física

L’espaguetització o espaguetificació és un terme d’astrofísica usat per referir-se al fenomen d’estirament vertical i compressió horitzontal d’objectes a causa d’un camp gravitatori molt fort. En anglès, la forma normalment usada és spaghettification (amb el sufix -ification); en català, en canvi, és més habitual la forma espaguetització (amb el sufix -ització). Tot i que tos dos sufixos són possibles en la formació de derivats en català, l’anglès té més tendència a usar -ification que el català. Vegem-ne alguns exemples extrets del Cercaterm: autenticació - authentification; carbonització - carbonification; destoxicació - detoxification. En el cas que ens ocupa, la bibliografia disponible mostra clarament la preferencia per la formar espaguetitzar i espaguetització.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS