cinasa o quinasa? 

Química

La forma etimològicament correcta en català (i en castellà) és la forma amb c- i no pas la forma amb qu-. La raó és que aquest mot prové del grec kinein (‘moviment’), que dóna els mots catalans cinesi i cinètic. Podeu trobar més informació sobre aquest fenomen a la fitxa «Vacil·lacions en la transcripció de la lletra grega kappa» dins Què cal saber?, publicació de la Societat Catalana de Biologia.

Per influència de l’anglès, que transcriu aquest formant grec amb k (kinesis, kinetic), també ens trobem la grafia catalana quinasa. Tot i ser considerada menys recomanable, ha estat acceptada perquè es tracta d’una forma molt arrelada entre els especialistes. Així queda reflectit en l’entrada cinasa del Cercaterm, que accepta com a sinònim complementari (o secundari) la grafia quinasa. També s’explica la preferència per la forma cinasa en el document Criteris per a la denominació comuna dels enzims.

Cal tenir en compte que aquesta solució de compromís no s’aplica en tots els casos en què hi ha una vacil·lació similar: en el cas de citocina/citoquina la forma amb c- és l’única que es recull al Cercaterm. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS