líquid crevicular? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu crevicular és un derivat del mot anglès crevice, que vol dir ‘clivella’, ‘fenedura’, ‘fissura’, ‘solc’. Generalment s’usa en odontologia per fer referència al que està relacionat amb el solc gingival (gingival crevice o gingival sulcus). Així, en anglès, els termes sinònims crevicular fluid, gingival fluid o sulcular fluid fan referència al «fluid containing plasma proteins, which is present in increasing amounts in association with gingival inflammation.».

En català les possibles denominacions líquid gingival, líquid sulcular, fluid gingival o fuid sulcular no estan gaire o gens documentades. En canvi sí que trobem algunes ocurrències de fluid crevicular o líquid crevicular.

En el Diccionario de dudas de Navarro, dins l’entrada fluid es desaconsella la traducció de l’anglès fluid per fluido de manera sistemàtica, i entre els exemples citats apareix la denominació castellana líquido crevicular o líquido crevicular gingival. No es comenta res més sobre l’adjectiu crevicular, però a l’entrada crevice s’indica que és una forma anglesa no acceptada en castellà.

«En español, ‘fluido’ es cualquier sustancia en estado líquido o gaseoso; en el lenguaje médico inglés, en cambio, el término fluid se utiliza casi siempre de forma impropia en el sentido más restringido de líquido. [...] amniotic fluid (líquido amniótico) [...]  gingival crevicular fluid o sulcular fluid (líquido crevicular [gingival])".

En el Diccionario de términos médicos de la RANM, en canvi, no apareix ni l’adjectiu crevicular ni el nom crevice, ni com a entrada ni formant part de cap terme.

En francès, tal com es pot veure al GTD, l’equivalent de crevicular fluid és fluide gingival.

En els diccionaris en català, l’adjectiu crevicular només s’ha localitzat mitjançant el portal Enciclopèdia.cat dins l’obra La biosfera:

Tradicionalment, els biospeleòlegs han agrupat els hàbitats subterranis anegats en dos grans grups: el primer l’integrarien els hàbitats intersticials, a dins de sediments no consolidats, amb espais molt petits enllaçant els grans; el segon els hàbitats creviculars, integrats per les fissures i coves negades, en materials consolidats, principalment en roques carbonàtiques o volcàniques. 

Pel que fa a l’etimologia de crevice, la informació dels diccionaris Oxford és la següent: Middle English: from Old French crevace, from crever ‘to burst’, from Latin crepare ‘to rattle, crack’.Així, doncs, l’adjectiu crevicular s’ha creat sobre una base lèxica anglesa, tot i que el sufix -ular (procedent del llatí -ularis) li pugui donar una aparença culta. Per tant, l’adopció de l’adjectiu crevicular és l’adopció d’un manlleu. Manlleu que, per altra banda, sembla innecessari, ja que hi ha altres denominacions sinònimes en anglès mateix (com gingival fluid i sulcular fluid). 

En el DeCS Server (un web brasiler que conté una col·lecció trilingüe de descriptors de ciències de la salut) es presenten les equivalències següents:

Descritor Inglês:   Gingival Crevicular Fluid 
Descritor Espanhol:   Líquido del Surco Gingival 
Descritor Português:   Líquido do Sulco Gengival 
Sinônimos Português:   Exsudato Gengival
Fluido Crevicular Gengival
Fluido do Sulco Gengival
Líquido Crevicular Gengival  
Categoria:   A12.383.500
Definição Português:  
Líquido encontrado em quantidade minúsculas no sulco gengival, acreditado por alguns estudiosos, ser um exsudato inflamatório e, por outros, por promover limpeza do sulco, contendo proteínas plasmáticas viscosas que promovem aumento na adesão de fixação epitelial, apresentando propriedades antimicrobianas e exercendo atividade de anticorpos. (Tradução livre do original: Jablonski, Illustrated Dictionary of Dentistry, 1982) 

Tot i que no té un nombre d’ocurrències tan elevat com líquido crevicular, la denominació castellana líquido del surco gingival està força documentada. No ho està tant la forma catalana paral·lela líquid del solc gingival. No obstant això, i per tal d’evitar un anglicisme que sembla innecessari, les denominacions líquid del solc gingival, per al català, i líquido del surco gingival, per al castellà, semblen preferibles, ja que són correctes lingüísticament i transparents des d’un punt de vista conceptual.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS