corre de la teva part 

Gramàtica

En aquest context, el verb córrer no és correcte. La solució és utilitzar fer-se càrrec de o alguna solució semblant. Tampoc és gaire correcta la construcció de la teva part.

Context

«L’eleccció dels autors corre de la teva part.» → «L’elecció dels autors va a càrrec teu», o bé «T’has de fer càrrec de l’elecció dels autors».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS