guia del mentor, quadern del becari? 

Estil i convencions

D’acord amb els criteris sobre Ús no sexista de la llengua de la Universitat de Barcelona, en el cas de «les denominacions compostes o estructures fixades que no designen persones, però que inclouen algun mot referit a persones, sempre s’utilitza el masculí singular com a genèric». Així doncs, no s’aconsella l’ús de les formes dobles ni del plural. Diem, per tant:

Quadern del becari, en lloc de Quadern dels becaris o Quadern del becari o becària.

Guia del mentor, en lloc de Guia dels mentors o Guia del mentor o mentora.

En determinats casos, també hi ha l’opció de buscar una manera diferent d’expressar el mateix significat sense utilitzar un mot referit a persona. Per exemple, podem parlar de Guia per a la mentoria (com a alternativa a Guia del mentor), Guia per a la tutorització (com a alternativa de Guia del tutor).

Context

Guia del mentor, i no Guia dels mentors o Guia del mentor o mentora.

Quadern del becari, i no Quadern dels becaris o Quadern del becari o becària.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS