error de mercat o fallada de mercat? 

Altres

El terme fallada de mercat apareix en el Vocabulari d’economia i empresa i en el Diccionari de fiscalitat. En català es troba documentat a la Viquipèdia, on es defineix com «la situació que es produeix quan el subministrament que fa un mercat d’un bé o servei no és eficient». També el trobem en diversos llibres indexats a Google llibres, com ara:

Economia del sector públic: fonaments i polítiques: Una fallada de mercat és una assignació de recursos ineficient derivada dels mecanismes d’elecció propis del mercat.

Documents d’economia La Caixa: Aquest fenomen es coneix com selecció adversa i és la fallada de mercat causant de la falta de transaccions en el mercat de finançament a curt termini.

Una introducció a l’economia públicaRecordem que la fallada de mercat és una fallada del comportament extern del mercat, que mesurem sobre la base del criteri d’eficiència econòmica —eficiència apretiana— i que, en essència, suposa una discrepància entre magnituds privades i socials.

En canvi, per a l’expressió error de mercat, a prou feines es troba un llibre que en parli.

De manera similar, si cerquem dins Google Acadèmic, trobem 28 resultats per a fallada de mercat (o fallada del mercat) i només 10 resultats per a error de mercat (o error del mercat).

En castellà, trobem resultats similars: 

Google llibres: una seixantena de resultats per a fallo de mercado, i només 4 resultats per a error de mercado.

Google Acadèmic: 1.800 resultats per a fallo de mercado i 36 resultats per a error de mercado.

 I en anglès, també:

Google Llibres: 280.000 resultats per a market failure i 1.180 resultats per a market error.

Google Academic: 188.000 resultats per market failure i 752 resultats per a market error.

A la Wikipèdia en anglès, l’article relacionat amb fallada de mercat és market failure. A la Wikipedia en castellà, l’article relacionat és fallo de mercado. En cap llengua, s’esmenta la denominació error de mercat com a sinònima dins les diverses wikipedies, ni té entrada pròpia.

Tot sembla indicar que error de mercat s’utilitza com a sinònim de fallada de mercat, encara que no és una forma tan fixada ni utilitzada (com les dades mostren). Els especialistes consultats confirmen que la denominació més adequada conceptualment és fallada de mercat, tot i que reconeixen que en alguns casos també s’usa la forma error de mercat.

D’acord amb les dades i d’acord amb les observacions dels especialistes, la forma preferent ha de ser fallada de mercat.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS