postprint i preprint? 

Altres

El terme anglès preprint ha estat normalitzat en català amb la forma edició preliminar, tal com es recull al Cercaterm i a la Neoloteca:

 

Versió impresa d’una comunicació que es distribueix als participants d’un congrés abans de presentar-la.

Aquesta definició, però, és massa restrictiva i, per exemple, no s’ajusta al cas dels preprints del text d’exemple de sota, en què escauria més una fórmula com ara versió preliminar.

Pel que fa a postprint, normalment fa referència a la versió revisada d’un article però que encara no té el format de publicació (veg.  Distinguishing a "Publisher PDF" and a "Postprint").

A vegades també rep el nom de postprint la versió publicada per l’editor, com es pot veure en aquest fragment del text Open acces overview

D’acord amb aquestes informacions, proposem les denominacions catalanes següents per a les diverses versions d’un article publicables en un repositori d’accés obert: versió preliminar (preprint), versió revisada (postprint), versió publicada (publisher PDF, publisher’s postprint, etc.).

Com que les denominacions angleses preprint i postprint estan molt esteses, pot ser convenient d’indicar entre parèntesis la forma anglesa al costat de la catalana el primer cop que apareix en un text.  

Context
Versió preprint Versió preliminar (preprint): és el primer text que s’ha enviat a la revista, sense cap revisió.

Versió postprint Versió revisada (postprint): és la versió acceptada per la revista, però sense el format d’article publicat.

Versió publicada: és el text final de l’article, ja editat i publicat per la revista.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS