nanoprocessat 

Altres

La forma correcta és nanoprocessament.

Context

Nanofabricació i Nanoprocessat Nanoprocessament

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS