sistemes micro-opto-electro-mecànics 

Física

D’acord amb la norma sobre el guionet i atès que, tot i la llargada del compost, els formants són clars i fàcilment identificables, el mot s’ha d’escriure sense guionets: sistemes microoptoelectromecànics.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS