autoorganitzar? 

Pedagogia i ensenyament

Des d’un punt de vista lingüístic, el compost autoorganitzar és correcte. És un compost a la manera culta format per la forma prefixada auto- i el verb organitzar. Com que el segon component (organitzar) té un funcionament independent en català manté la vocal inicial, juntament amb la vocal d’enllaç de la forma prefixada. (Més informació sobre compostos al document Formació de termes amb elements cultes).

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS