Usuari o usuària? 

Informàtica i Internet

En la mesura que l’espai disponible ho permeti, s’ha de preveure que les interfícies informàtiques són utilitzades tant per homes com per dones, i, per tant, s’ha de mirar d’incloure tant el gènere masculí com el femení per a les referències personals, o bé fer servir estratègies de redacció que incloguin els dos sexes, en lloc del gènere masculí exclusivament. Ara bé, quan l’element amb marca de gènere forma part d’una unitat terminològica, se sol representar convencionalment sense flexió: nom d’usuari, interfície gràfica d’usuari.

Vegeu els criteris del CUB que tracten sobre aquesta qüestió:

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS