immigrant entrepreneurship? 

Economia i empresa

El terme anglès immigrant entrepreneurship, que fa referència a l’emprenedoria dels immigrants, es pot fer equivaldre a l’expressió catalana emprenedoria immigrant, tal com trobem en francès (entrepreneuriat immigrant). Exemples d’ús: Els negocis d’origen pakistanès a Barcelona: motivacionsper a l’emprenedoria (Revista Catalana de Sociologia), Memòria justificativa de projectes de recerca; L’emprenedoria femenina a la comarca d’Osona (UVic), Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques (CTESC), Trajectòries laborals de treballadors immigrants a Espanya (UAB), etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS