interfase o interfície continent-oceà? 

Ciències de la terra

Sovint els termes interfase i interfície es confonen, tot i que expressen conceptes ben diferents. L’origen de la confusió podria procedir d’una mala traducció dels termes anglesos corresponents (interfase = interphase; interfície = interface). Així, doncs, cal tenir en compte la diferència entre un terme i l’altre:

DIEC:

interfase
f.
[BI] Etapa de la vida de la cèl·lula en què no està en divisió.

interfície
f. [LC] Superfície limitadora compartida per dos sistemes.
f. [FIF] [QU] [EL] Superfície interna de contacte entre dos materials diferents o entre cadascuna de les fases d’un sistema heterogeni, com ara entre les fases sòlida, líquida i gasosa d’un sistema.
f. [IN] [EL] Unitat funcional que permet posar en comunicació sistemes amb diferents funcions o característiques.

Les superfícies de contacte entre continent i oceà, o bé entre oceà i atmosfera, són superfícies de contacte entre dos sistemes; per tant, hem de parlar d’interfície continent-oceà o d’interfície oceà-atmosfera. Tot i les vacil·lacions en català, en anglès sempre s’usa interface en aquests contextos (continent-ocean interface, ocean-atmosphere interface), i no pas interphase.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS