embriofetopatia? 

Ciències de la vida i la salut

El terme embriofetopatia és un compost format per les formes prefixades embrio-, feto- i la forma sufixada -patia. No està documentat en cap diccionari, però apareix en alguns textos i llibres. Els diccionaris, com ara el DEM, recullen els termes embriopatia i fetopatia, que d’acord amb la definició d’embrió i fetus, fan referència a les malalties que es poden produir durant cadascuna d’aquestes etapes i que poden afectar el desenvolupament posterior de l’organisme afectat:

embriopatia: Anomalia de causa exògena produïda durant el període embrionari. Generalment és deguda a infeccions víriques, bé que existeix també una etiologia tòxica, radioactiva, medicamentosa. Les anomalies més freqüents són sordesa, cardiopatia, microencefàlia, cataracta, etc.

fetopatia: Malaltia del fetus després del tercer mes de gestació. Les afeccions anteriors reben el nom d’embriopaties.

El terme embriofetopatia és una fórmula més general que permet fer referència a una o altra patologia indistintament. És, doncs, una suma d’embriopatia i fetopatia. El trobem documentat en diverses llengües (català, castellà, anglès, francès, italià, etc.).  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS