passes a seguir? 

Gramàtica

Sobre aquesta expressió cal fer dues consideracions: el mot passa i la construcció nom + a + infinitiu per expressar una acció pendent de fer. En el primer cas, és preferible usar el mot pas (plural, passos) per les raons que s’expliquen a la fitxa 6835/1 de l’Optimot. En el segons cas, la construcció és correcta, tal com s’explica a la fitxa 2057/5. Així, doncs, l’expressió més correcta és passos a seguir.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS